Cổng Nhập học trực tuyến

ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP

Image

CÁC PHƯƠNG PHÁP

Bằng các trắc nghiệm về tính cách, sở thích, bạn có thể định hướng được những nghề nghiệp phù hợp với tương lai. Trang web này là nơi Đại học Đông Á gửi đến bạn những phương pháp định hướng nghề nghiệp một cách khoa học, được các hiệp hội thế giới công nhận:

Phương pháp Holland
Bắt đầu
Phương pháp CIC
Bắt đầu